Flags

Kadra

Kadra

Tomasz RutkaPrezes Zarządu

E-mail: rutka@terraexim.pl


Kadra

Dorota JanowskaDyrektor ds. Administracyjno – Handlowych

E-mail: janowska@terraexim.pl
Tel. kom: + 48 601 098 191


Bartosz PszeniczkaKierownik ds. Technicznych

E-mail: bartek@terraexim.pl

Tel. kom: +48 722 372 030


Kadra

Piotr Bogdanovich – Specjalista do spraw sprzedaży na rynki wchodnie (Bialoruś, Estonia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Ukraina)

E-mail: bogdanovich@terraexim.pl
Tel. kom. (Białoruski): +375 296860095
Tel. kom. (Rosyjski): +7 9055951932


Dział Projektów Technologicznych

E-mail: projekty@terraexim.pl


Facebook IconYouTube Icon