fbpx

Porady

20.07.2011 Wentylacja w budynkach inwentarskich11.09.2014

Źródło: Praca podyplomowa (Monitoring i zarządzanie systemem wentylacji budynku inwentarskiego z wykorzystaniem modułu „Alarmcon” firmy „Ziehl-Abegg”) Jacek Wrzecion

Zadania stawiane wentylacji w budynkach inwentarskich

 

Mikroklimat w pomieszczeniach dla trzody chlewnej ma bardzo duży wpływ na warunki zootechniczne, a tym samym wydajność produkcji i dochody rolnika. Zapewnienie optymalnej temperatury (dogrzanie, ochłodzenie), wilgotności i ruchu powietrza w pomieszczeniach dla poszczególnych grup zwierząt pozwala uzyskać wysoką i dobrej jakości produkcję. Efektywna wentylacja obniża również zapylenie i ilość szkodliwych gazów. W pomieszczeniach dla trzody chlewnej stężenie dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3 000ppm, siarkowodoru (H2S) 5ppm, a koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20ppm. Należy przy tym pamiętać, że zwierzęta są szczególnie wrażliwe na przeciągi. Zadaniem wentylacji jest dostarczenie do poszczególnych sekcji powietrza w niezbędnej ilości i jego przemieszczanie z odpowiednią prędkością tak aby miało właściwą temperaturę i wilgotność. Minimalne ilości szkodliwych gazów oraz pozostałe parametry mikroklimatu zapewnią optymalne warunki do wzrostu zwierząt.

Sterując mikroklimatem musimy tak dobierać wszystkie istotne parametry by mieściły się w wyznaczonym zakresie zapewniającym dobrostan zwierząt. Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. (Dz. U. Nr 167, poz.1629) w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Rozporządzenie w odniesieniu do wentylacji definiuje następujące parametry:

Temperaturę i wilgotność:

Dla knurów i loch temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 12÷15°C, dla loch wysokoprośnych – 15÷19°C, karmiących – 18÷20°C, prosiąt w pierwszych trzech dniach życia – 25÷30°C, prosiąt do 14-go dnia – 24÷28°C, prosiąt od 15-go do 28-go dnia – 18÷23°C, warchlaków – 17÷21°C, tuczników – 15÷18°C oraz młodzieży hodowlanej – 14÷17°C. Wilgotność względna dla wszystkich grup prosiąt i warchlaków musi średnio wynosić 60%, a w przypadku loch, tuczników oraz knurków i loszek – 70%. Jedynie dorosłe knury wymagają nieco wyższej wilgotności, tj. 75%.

Ruch powietrza i jego wymianę:

Dla tuczników, loch oraz młodzieży hodowlanej prędkość ruchu powietrza zimą zalecana jest na poziomie 0,2 m/s, zaś latem – 0,4 m/s. W przypadku prosiąt te wartości wynoszą 0,15 i 0,2; dla warchlaków – 0,2 i 0,3; dla knurów – 0,3 i 0,5. Wymiana powietrza w pomieszczeniach dla knurów powinna wynosić zimą 20 m3/godz./szt., a latem – 100 m3/godz./szt. Lochom trzeba zapewnić tę wymianę odpowiednio na poziomie – 50 i 150; młodzieży hodowlanej – 20 i 90; prosiętom do 8 tyg. – 5 i 20; warchlakom do 12 tyg. – 8 i 30 oraz tucznikom – 15 i 80.

Przyjmując za kryterium określenia trybu pracy wentylacji ilość dostarczonego powietrza (wynikającej z zależności między temperaturą zewnętrzną a pożądaną temperaturą wewnętrzną) instalacja działa w następujących trybach:

Wentylacji minimalnej:

Tryb ten wykorzystywany jest przy niskich temperaturach zewnętrznych. Zadaniem wentylacji minimalnej jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza (poziomu tlenu i niskiego stężenia szkodliwych gazów ) oraz jego temperatury. Działa w sposób ciągły i współpracuje z systemem ogrzewania. Celem wentylacji minimalnej jest osiągnięcie żądanego podciśnienia, co jest realizowane przez regulację prędkości obrotowej wentylatorów.

Wentylacji podstawowej:

Działa przez większą część pracy systemu. W tym trybie wentylacja dodatkowo (w stosunku do minimalnej) usuwa nadmiar ciepła i wilgoci z pomieszczenia celem zachowania zadanej temperatury. Wentylatory pracują zwykle przy większych prędkościach obrotowych, a więc większej wydajności. Wykorzystuje się te same wentylatory i zawory wlotowe co przy wentylacji minimalnej. Jest to również wentylacja podciśnieniowa z kontrolą temperatury.

Wentylacji maksymalnej:

Pracuje latem, przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Jej zadaniem oprócz funkcji wentylacji podstawowej jest chłodzenie zwierząt. Tryb ten jest realizowany przez dodatkowe wentylatory, wloty, system zamgławiania, panele ewaporacyjne lub urządzenia typu „Breezair”. W zależności od wybranego systemu uzyskujemy obniżenie temperatury pomieszczenia o ok. 5-8°C przy systemie zamgławiania, do kilkunastu °C przy panelach ewaporacyjnych w zależności od wilgotności powietrza zewnętrznego.

Jednym z najpopularniejszych systemów wentylacyjnych stosowanych w chlewniach jest wentylacja podciśnieniowa

Facebook IconYouTube IconZobacz nasze aukcje Allegro