fbpx

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że Terraexim Agroimpex Sp. z o.o. posiada Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: POLITYKA

W sprawach dotyczących obsługi żądań oraz informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

  1. drogą poczty elektronicznej: rodo@terraexim.pl
  2. drogą pisemną lub w siedzibie Spółki, adres: ul. Przemysłowa 20, 62-070 Zakrzewo

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • Dane kontaktowe wnioskującego: adres poczty elektronicznej i/ lub nr telefonu, umożliwiający kontakt bezpośredni;
  • Treść wniosku

Zastrzegamy sobie prawo do:

  • kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku;
  • weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej;
  • odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami przypadkach.

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed wyznaczonym pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

  • okazanie, w siedzibie Spółki, dokumentu tożsamości;
  • podanie przez wnioskującego, treści danych, jakie znajdujących się w zbiorze administratora danych i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej;
  • przesłanie do Spółki wniosku/wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.

Facebook IconYouTube IconZobacz nasze aukcje Allegro