fbpx

Trzoda chlewna

Mieszalnie pasz i Biogazownie

Firma Terraexim Agroimpex sp. z o.o. posiada bogatą ofertę poideł, automatów paszowych, paszociągów dla trzody chlewnej, biogazownie, mieszalnie pasz.


Mieszalnie pasz

Przeznaczone do produkcji własnych mieszanek paszowych (pasze sypkie i granulaty) dla dużych, specjalistycznych ferm. Oferujemy mieszalnie o wydajnościach od 3T/h do 60T/h, od wersji podstawowej do w pełni zautomatyzowanej z monitoringiem procesu produkcyjnego.

Wysokiej jakości części składowe systemu:

 • okrągłe silosy,
 • system przenośników ślimakowo-kubełkowych,
 • śrutownia młotkowa,
 • sekcja mieszania,
 • sekcja granulowania,
 • sekcja końcowej obróbki ziarna.

Zalety mieszalni pasz:

 • produkcja paszy wysokiej jakości wg receptur sprawdzonych na fermie,
 • wykorzystanie komponentów produkowanych na fermie – wartościowe zboże z własnych zbiorów, wspomagane przez dodatki paszowe można przekształcić w wysokiej jakości paszę,
 • poprawa zdrowia zwierząt i większe przyrosty dzięki karmieniu sprawdzoną wysokojakościową paszą,
 • minimalizacja kosztów transportu paszy.

Biogazownie

brak obrazka

Produkcja energii w biogazowni polega na przyspieszeniu naturalnego obiegu materii.

Przykładowe materiały wsadowe:

 • odpady z produkcji rolnej (np. gnojowica, obornik),
 • rośliny energetyczne (np. kiszonka z kukurydzy, trawy),
 • odpady z restauracji, stołówek i targów żywności,
 • odpady z przetwórstwa spożywczego,
 • odpady poubojowe,
 • szlam oraz odcedzone zawiesiny z oczyszczalni ścieków.

Rośliny energetyczne i inne substancje organiczne ulegają rozkładowi, wskutek czego powstaje biogaz – palna mieszanka gazów, której głównym składnikiem jest metan.

Substancje organiczne np. zboża, kukurydza lub gnojowica są wprowadzane do komory fermentacyjnej, gdzie zostają rozłożone przez bakterie w optymalnych warunkach środowiskowych, bez dostępu powietrza. Powstający w ten sposób gaz jest oczyszczany i odsiarczany. Biogaz jest z reguły przetwarzany na energię elektryczną i ciepło. Osady pofermentacyjne mogą być wykorzystane na polach jako wysokiej jakości zamiennik dla nawozów mineralnych.

Korzyści technologii biogazowej:

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej,
 • poprawa warunków higienicznych poprzez eliminację zarazków i jaj owadów,
 • przekształcanie odpadów w wysokiej jakości nawóz,
 • ochrona gleby, wody i powietrza,
 • dodatkowe źródło dochodu z produkcji nawozów i energii.
Facebook IconYouTube IconZobacz nasze aukcje Allegro