Loszki remontowe

Loszki remontowe

Sektor przeznaczony na uzupełnienie stada podstawowego loch. Na fermie wymienia się rocznie 30-40% loch stada podstawowego. Lochy te uzupełnia się loszkami remontowymi wyprodukowanymi na fermie lub pochodzącymi z zakupu.