SEKTOR KNURÓW

Na fermie rozróżniamy dwa rodzaje knurów:

  1. szukarki do wyszukiwania loch w rui
  2. knury, od których pobiera się nasienie do inseminacji loch – knury rozpłodowe

Szukarki:

Umiejscowienie tych knurów może być w bezpośrednim sąsiedztwie kojców w sektorze krycia lub w osobnym pomieszczeniu, z którego przeprowadzane są na sektor krycia.

Knury rozpłodowe:

Najczęściej tworzy się dla knurów rozpłodowych osobne pomieszczenie, najlepiej gdy znajduje się ono z dala od innych zwierząt. W sąsiedztwie knurów montuje się fantomy do pobierania nasienia i laboratorium do oceny, porcjowania i przechowywania nasienia. Coraz rzadziej występuje krycie naturalne. W związku z tym redukuje się ilość knurów na fermach, eliminowane są także choroby przenoszone drogą płciową. Przyspiesza się jednocześnie postęp genetyczny.